kunwari masaya


Ang tao ay mahilig magkunwari

Kunwari mabait yun pala’y masungit

Kunwari masipag yun pala’y tamad

Kunwari tahimik yun pala’y palaimik

Pero isang pagkukunwari ang sikat sa lahat

Pagkukunwaring ika’y masaya

Masaya sa harap ng tao,

Ngunit sa loob nito’y may tinatago

Masarap tumawa, maganda ngumiti

Sa likod nito’y may luha, pumapatak unti-unti

Ang pagkukunwaring masaya

ang tanging paraan,

Para malimutan problemang

pinagdadaanan.

Tayo’y isang artista

Na may sariling drama.

Malay natin kung ang kaharap

nati’y malungkot

Masaya siya sa harap mo,

na hindi naman totoo

O baka tayo mismo ang nagkukunwari,

Sa sarili mismo natin

Kunwari masaya,

Nasasaktan na pala.

 

Template by Best Web Hosting